logo prolix
stavebno-obchodná spoločnosť
Prolix realizácia stavieb inžinierska činnosť poradenstvo katalóg stavieb kontakt
 
REALIZÁCIA STAVIEB

PROLIX, s.r.o. ako samostatne pôsobiaca spoločnosť sa zaoberá realizáciou stavieb od svojho založenia v roku 2006. Čo znamená, že sedem rokov sa postupne etablujeme na rozvírenom poli stavebníctva. V procese výstavby sme prešli rôznymi fázami stavby od zatepľovania bytových domov až po komplexnú výstavby nových celkov bytovej a nebytovej výstavby.

Náš tím pracovníkov sa vie dynamicky prispôsobiť požiadavkám investora a pripraviť kvalitný komplex procesov v akomkoľvek štádiu realizácie stavby. Našou prednosťou je flexibilné riešenie problematiky výstavby s prihliadnutím na dodržiavanú kvalitu a časové vymedzenie realizovaného projektu. Realizáciu vieme úplne prispôsobiť požiadavkám klienta z hľadiska objemu vykonávaných prác, ale aj so zreteľom na časový harmonogram stavebníka.

- realizácie hrubej stavby
- realizácie ,,na kľúč“
- realizácie a predaj RD
- zatepľovanie objektov
- výkon činnosti stavbyvedúceho
FOTOGALÉRIA

realizácia bungalovu Chorvátsky Grob Čierna Voda,
Hviezdoslavova ulica


Bratislava,
Šalviová ulica


       
Realizácie hrubej stavby

Realizácie
"na kľúč"


Realizácie
a predaj RD


Zateplovanie objektov

Výkon činnosti stavbyvedúceho

 
1. Realizácie hrubej stavby

Náš tím pracovníkov je pripravený po vydaní stavebného povolenia začať s výstavbou projektu prakticky na zelenej lúke. V rámci hrubej stavby nie je žiadna prekážka v časti zemných prác, prípravy a realizácie spodnej stavby /podpivničenej ale aj nepodpivničenej/, nadzemných podlaží s využitím jednoduchých zdvíhacích mechanizmov ale aj stavebných výťahov prípadne žeriavov. Sme odborne pripravený na zastrešenie akéhokoľvek objektu so šikmou alebo plochou strechou s prakticky neobmedzenými projektovými a dizajnovými možnosťami. Použité materiály na výstavbu hrubej stavby s prihliadnutím na technologické predpisy a normy nám vytvoria ideálne podmienky na kvalitnú a rýchlu realizáciu postupujúcej investície.


- zemné a výkopové práce
- zakladanie stavieb
- izolovanie spodnej stavby
- betonáže základových konštrukcií
- murovanie stien
- betonáže konštrukcií a schodov
- odebňovacie a oddebňovacie práce
- tesárske a pokrývačské práce
FOTOGALÉRIA

Chorvátsky Grob Čierna Voda,
Hviezdoslavova ulica


Trnava,
Spojná ulica


 
2. Realizácie ,,na kľúč“

PROLIX, s.r.o. nerieši realizáciu výstavby len vo váze hrubej stavby, ale je plnohodnotne schopný a pripravený zhotoviť objekt komplexne pre klienta vo forme ,,na kľúč“. Čo v praxi znamená, že sme kapacitne pripravený nielen na objemové práce na stavbe, ale aj všetky dokončovacie práce vyskytujúce sa pri zhotovovaní diela. Vychádzame v ústrety zákazníkovi v akejkoľvek požiadavke či už štandardného alebo aj neštandardného charakteru. Dokážeme zabezpečiť so svojou sieťou subdodávateľov akúkoľvek špecifickú a jedinečnú požiadavkuna zhotovenie diela. Či už je to zo sféry zabudovania umenia v objekte, príprava na špeciálne efekty v objekte až po detailnú klampiarsku, zámočnícku a inú špecifickú výrobu. Jednoducho povedané pripravíme klientovi všetko podľa jeho snov a predstáv.


- zemné a výkopové práce
- zakladanie stavieb a odizolovanie
- betonáže konštrukcií
- murovanie stien
- tesárske a pokrývačské práce
- finalizácia povrchov stien a stropov
- dokončovanie podláh v objekte
- úprava okolia a zásadba
- špecifické práce (klampiar, zámočník, sochár...)
FOTOGALÉRIA

Chorvátsky Grob Čierna Voda,
Chalúpková ulica


Chorvátsky Grob Čierna Voda,
Chalúpková ulica


 
3. Realizácie a predaj RD

PROLIX, s.r.o. rieši realizáciu individuálnej bytovej výstavby aj vo vlastnej réžii a investovaní. Výsledok tejto činnosti je výstavba rodinných domov pre mladé rodiny s deťmi v okolí Bratislavy a Trnavy. Zameriavame sa hlavne na samostojace rodinné domy typu bungalov alebo jednoposchodové kompaktné projekty RD zväčša v charaktere a veľkosti pre 4-5 členné rodiny. Veľkosti zhotovených rodinných domov sa pohybujú od 4izbových bungalovov vrátane alebo aj bez garáže až po 6izbové poschodové domy s prípadnými zdvojenými garážami. V rámci týchto projektov upravujeme aj okolie a pozemky týchto rodinných domov s výstavbou rôznych objektov /vínne pivnice, bazény, preliezky,.../


- 4 izbové bungalovy
- 4-5izbové poschodové domy
- 5-6izbové poschodové domy
- prístavby a nadstavby objektov
- úpravy okolia a oplotenia pozemkov
- prístupové cesty a okapové chodníky
- pridružené objekty na pozemkoch
- úprava okolia, tráva, závlaha a zásadbaNaši partneri:
www.vlastny-dom.sk
FOTOGALÉRIA

Chorvátsky Grob Čierna Voda,
Hviezdoslavova ulica


Bratislava,
Budatínska ulica


 
4. Zatepľovanie objektov

PROLIX, s.r.o. sa zaoberá aj revitalizáciou a obnovou bytového fondu. Ako základ tejto činnosti sa vykonáva zateplenie bytových domov s ich pridruženými prácami. Týmito prácami sa rozumie aj renovácia balkónových prípadne lodžiových konštrukcií, atiky a sokla objektu, vstupných priestorov a schodísk. V neposlednom rade aj zateplenie a oprava strešných častí, výťahových šácht, výmeny výťahu a rozvodov inžinierskych sietí s komplexnou obnovou spoločných priestorov objektu prípadne vybudovaním samostatnej kotolne pre jednotlivé budovy. Samozrejmosťou býva výmena okien, obnova pivničných a iných spoločných miestností, chodieb a schodísk.

- zateplenie fasády objektu
- zateplenie a oprava balkónov
- zateplenie atiky a sokla objektu
- zateplenie strechy a výťahových šácht
- prístavby a nadstavby objektov
- výmena rozvodov inžinierskych sietí
- prístupové cesty a okapové chodníky
- výmena alebo repasácia výťahov
- úprava spoločných priestorov
- vybudovanie samostatnej kotolne BD
FOTOGALÉRIA

Trnava,
Hospodárska ulica


Chorvátsky Grob Čierna Voda,
Hviezdoslavova ulica


 
5. Výkon činnosti stavbyvedúceho

V neposlednom rade PROLIX, s.r.o. vykonáva činnosť stavbyvedúceho odborne spôsobilými stavebnými inžiniermi vo výstavbe s odbornou autorizáciou Slovenskej komory stavebných inžinierov SKSI. Táto činnosť pozostáva z komplexných úkonov vedenia a uskutočňovania stavieb v súlade s požiadavkami stavebného zákona a vykonávacích predpisov s prísnym dodržiavaním technických a technologických noriem a noriem pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Výkon činnosti stavbyvedúceho realizujeme v plnej zodpovednosti a dôvere klientov s najvyššou mierou profesionality.


- konzultácie predprojektovej prípravy
- projekt organizácie výstavby
- harmonogram výstavby
- komplexné riadenie stavby
- kontrola postupu stavebných prác
- organizácia pohybu osôb a materiálu
- riešenie zariadenia staveniska
- kontrola noriem a BOZP

foto loga SKSI a vzorového osvedčenia SKSI

logo Slovenská komora stavebných inžinierov Slovenská komora stavebných inžinierov
FOTOGALÉRIA

Bratislava,
Šalviová ulica


Chorvátsky Grob Čierna Voda,
Hviezdoslavova ulica
Menu: 
Home
Realizácia stavieb
Inžinierska činnosť
Poradenstvo
Katalóg stavieb
Kontakt
Adresa: 
PROLIX, s.r.o.
Osadná 2
831 03 Bratislava
Kontakt: 
e-mail: info@prolix.sk
mobil: +421 911 099 888
logo prolix
stavebno-obchodná spoločnosť